Branş öğretmeni nezaretinde çocuklar hem kendi anadillerini hem de yabancı dilleri, özel eğitim materyallerinin de yardımıyla, düşünerek, deneyerek ve çevreleriyle etkileşim içinde öğrenirler.